top of page

PROJEKTOVANjE

U izradu projekta ulazi precizno pozicioniranje i specifikacija opreme sa detaljnim opisima svakog uređaja i elementa kao i sve potrebne mikrolokacije  instalacija opreme (voda, struja, gas i HACCP).

Sva tehnološka i tehnička planiranja projekta kao i ponudjena oprema utemeljena je na zakonima i standardima kako bi ispunila sve zahteve sanitarnih kao i HACCP uslova propisanih nacionalnim zakonom kao i zakonom EU.

 

Ukoliko imate neka pitanja, ili Vam je potrebna pomoć oko idejnog tehnoloskog rešenja kontaktirajte nas. 

U skladu sa svim navedenim odredbama, naši projektanti će Vam uraditi projekte (nacrte) u 2D, kao i 3D verzije:

​​U skladu sa Vašim zahtevima a uz našu profesionalnost opremićemo Vam kuhinju koja će zadovoljiti sve potrebe kako bi Vaši klijenti bili zadovoljni, a Vi ponosni.

 

bottom of page